O čo mi vlastne ide?

Systém.

Sloboda a láska.

Aký je medzi týmito tak, často skloňovanými slovami vzťah? Je vôbec nejaký? Myslím si, že áno. Teraz tu nemám v úmysle filozofovať o vzájomnom vzťahu týchto vlastnosti. Túto stránku chcem použiť na objasnenie môjho vzťahu k slobode, láske a systému. Ako si si určite všimol/a, tak tento web je Česko – Slovenský. Je to zámer, ktorý neskôr vysvetlím. Už veľa rokov sa venujem štúdiu a pozorovaniu našich systémov, ktoré majú priamy dopad na naše životy.

Sú to programy, ktoré vytvárame počas celého života a ktoré nám tým pádom určujú pravidla tejto našej hry, zvanej život.

Sloboda – príbeh jedného bezdomovca.

Keďže som presvedčený o tom, že sloboda je tá najvyššia hodnota, tak potom je pre mňa slobodný život tá najvyššia méta, úplný vrchol.

Sloboda tvorí a dáva životu šťavu, možnosť prejaviť sa v tej najväčšej rozmanitosti. Tvoriť, to je jej úplne základná prirodzenosť. Veď sa len pozri okolo seba, čo všetko z nej vzišlo. Živočíchy, rastlinstvo, spoločnosti, všetky veci a programy, skrátka všetko možné aj nemožné. Pre každého niečo. Čo je dobré pre jedného, nemusí byť dobré pre druhého a naopak.

Sloboda nám dáva možnosť stať sa tým, čím skutočne sme. A takýto výber je aj v systémoch, ktoré sa uplatňujú v našom živote. Za každý výber však je nutné prijať a niesť aj zodpovednosť.

Trochu o mne.

Som Slovák, ktorý žije v Česku. Keď som opúšťal Slovensko, nemal som ani poňatia, kde skončím, ako a kedy. Opúšťal som domovinu s jednou taškou, v ktorej som mal niekoľko osobných vecí ako bezdomovec. A bol som, aj som ostal bezdomovec. Ako bezdomovec som nemal veľa možností. Ak som chcel pomáhať a byť užitočný, tak som si kúpil eseročku, ktorá je vlastne schránkovou firmou. Názov dostala podľa toho, čo považujem za najcennejšie.

Na Slovensku som bol nespravodlivo súdený a odsúdený. Zažil som, čo je to väzenie. Prejavil sa tu v plnej sile skorumpovaný spoločenský systém. Systém, ktorý už dávno zdegeneroval, a preto nehľadá pravdu a spravodlivosť.

Nebudem sa tu rozpisovať o skorumpovaných súdoch na Slovensku, veď to poznáš. Sleduje to celý svet. A ak chceš vedieť o mne a tomto období viac, tak sa pozri na YouTube na môj kanál. Je to 5 videí s názvom: „Môže sa to stať aj Vám.“

Väzenia sú tu práve na to, aby slobodu obmedzovali. A robia to s veľkým zanietením, priam nadšením. Najmä poniektorí bachari. Dokonca aj mimo pravidiel, ktoré sú dohodnuté a spečatené zákonom. Lenže Ty sa nikdy o tom pravdu nedozvieš, pokiaľ sám nebudeš označkovaný a uväznený. Potom už môžeš rozprávať, čo chceš. Nič ti to nebude platné. Veď kto by veril kriminálnikovi, no nie?

“Hľadať a hovoriť pravdu ako si ju človek myslí, nemôže byť nikdy zločinom. Presvedčenie nemožno nikomu nanútiť. Presvedčenie je slobodné.” Sebastian Castello roku 1551.

Tento výrok a niekoľko ešte ďalších som si zapísal ešte v base. Veľmi veľa som tam čítal, ale aj v tom mi chceli zabrániť. Nerozumel som prečo?!
Ako vidíš, výrok pochádza zo 16-tého storočia. Vraj vtedy niekedy, v tom čase sme nabehli na túto vlnu, keď sme začali byť oveľa agresívnejší. My ľudia, ako druh, sme začali častejšie používať vlastnosti, ktoré nám nijako neslúžia ku cti. Zdiveli sme. Údajne predtým sme boli k sebe milší, kooperatívnejší. Neviem. Ale ako vidíš, aj vtedy bol cieľ ubrániť slobodu.

Systém.

Konečne sme sa dostali aj k niečomu, čo má baví. Systémy sú ako také nejaké organizované programy(software), ktoré majú zabezpečovať a uľahčovať, alebo kontrolovať rôzne činnosti a udržiavať ich presný chod. Chod firmy, spoločnosti, živého organizmu, dokonca celého vesmíru.
Vzájomná prepojenosť jednotlivých objektov do jedného celku poskytuje vždy väčšiu hodnotu, ako je súčet jednotlivých častí.

Synergia, kde platí, že 1+1 je vždy viac ako 2. Teda 1+1>2

Každé spoločenské zriadenie je taktiež systémom, ktorý niekto nastavil. Daná spoločnosť funguje podľa týchto pravidiel. Tak dáva spoločnosť okolitému svetu najavo, čo považuje za najdôležitejšie a aké sú jej priority.

Existujú rôzne systémy. Dobré, menej dobre a aj tie, ktoré sú absolútne nepriateľské k životu. Samozrejme, že fyzika systémy delí podľa úplne iných kritérií. Nie podľa hodnotenia dobrý, či zlý, ale napr. uzavretý, otvorený, dynamický atď. Sú to ale vždy systémy a spravidla fungujú spoľahlivo. Máme tu aj systémy, ktorých úlohou je napádať a ničiť tie, ktoré my chceme chrániť a zveľaďovať. Potom systémy riadenia, kontroly, dopravy atď. Veď to poznáš.

Dlhé roky to skúmam, študujem, sledujem. Hľadám východiská. Mnoho krát si sa určite stretol/stretla so slovným spojením vyjadrujúcim zlyhanie v podobe: “zlyhal systém” alebo “zlyhal jednotlivec.
Čo teda, alebo kto, môže za tieto zlyhania? Môže zlyhať, alebo zlyháva napr. ekologický systém? Áno? A prečo?

Zjavne dochádza k nejakým poruchám, k narušeniu rovnovážneho stavu. Ťažko mi je určiť, čo je za tým. Či to spôsobil samotný človek, alebo je za to zodpovedný systém. Tu by sme sa asi ťažko dohodli. Pádne argumenty existujú na oboch stranách.

Systémy sú práve preto systémy, že fungujú systematicky. Obyčajne teda nezlyhávajú. To, čo sa nám môže javiť ako zlyhanie systému, má zvyčajne na svedomí človek, ktorý narušil jeho rovnováhu. Buď hneď na začiatku, teda na vstupe, keď ho nastavoval, alebo následne neodborným, zvyčajne korupčným zásahom do jeho rovnovážneho stavu. Môžeme to pozorovať v celej spoločnosti. Vo firmách, v politike, vo výberových konaniach, kde sa nastavuje systém pre určitú skupinu ľudí. A ten, kto s ním neladí, je vytlačený na okraj, je vysáčkovaný.

Kde sú hodnoty?

Systém sa po svojom nastavení chová ako zosilňovač nastavených -požadovaných hodnôt. Majme na pamäti, že tu platí synergický efekt.
A z logiky systému potom vyplýva, že keď sa tam dostane nejaký nežiadúci prvok, systém zmutuje a táto mutácia bude zosilnená. Opäť sa oprieme o fyziku.

Malá odchýlka na vstupe má za následok veľkú odchýlku na výstupe.

Fyzika je exaktná veda, ktorá sa riadi prírodnými zákonmi. Neuplatňuje sa tu korupcia, ani žiadne znásilňovanie pravdivých skutočnosti. Platí tu II. termodynamický zákon. A ten nám hovorí, že neusporiadanosť, teda entrópia systému sa s časom zväčšuje. Železo hrdzavie, skala zvetráva atď.

Takže ak sa nebudeme systému venovať a zásobovať ho aspoň tým minimom energie, ktorá je potrebná na jeho správny chod, tak sa tento začne rozpadať, teda chovať podľa tohto zákona. Keď dospeje do svojho bifurkačného bodu, potom sa začnú diať divné, nepredvídateľné veci. V prírode to môžeš vidieť, keď sa premnožia kobylky, hraboše ap. V spoločnosti sú to vojny, revolúcie, krachy firiem, prepady na burze, rozpady manželstiev, vzťahov.
V tomto bode nevieme a nedokážeme predpovedať, aký bude ďalší vývoj.

Preto vznikol Nový atlas bohatstva. Je to systém poskladaný eklektický z toho, čo je potvrdené úspešnými výsledkami dlhoročnej praxe budovania malých a začínajúcich podnikov. Systém je spoľahlivý na 100 %. Tento systém nezlyhá. Jediný, kto môže zlyhať, je človek, ktorý sa odchýli od jeho nastavení. Deje sa to veľmi často a preto krachuje v prvých dvoch rokoch viac ako 80% začínajúcich podnikateľov. Ale aj na toto sme mysleli, a preto kladiem najväčší dôraz na hodnotové nastavenie, aby bolo v súlade s doktrínou a filozofiou slobodného života. Ak tu nepanuje zhoda, tak spolupráca nie je možná.

Hľadáš istotu?

Matika a fyzika nie sú zrovná tvoje najobľúbenejšie predmety? Nemusíš nutne mať rád fyziku a ovládať jej zákony, to nie! Ale môžeš si byť istá/ý, že sa na ňu môžeš spoľahnúť. Aj keď neodvodíš rovnice o elektromagnetickom vlnení, aj tak vieš, že stačí stlačiť vypínač, aby si rozsvietil/a svetlo. Vieš sa na to spoľahnúť. Vieš že to funguje. Nie je to nič tajné, žiadna ezoterika, ani nič podobné. A takto je postavený aj tento program. Áno, sú tam začlenené aj duchovné hodnoty, napr. láska.

Poď teda na stránku “Systémové riešenie” a objednaj si ročný program. Vyber si podľa jazyka. Programy sú ale rovnaké. Uvidíš, čo sa začne diať. Určite nebudeš ľutovať.

Viem, že je tu nová doba a prevládajú tu digitálne technológie. Nemám nič proti pokroku. Vždy bol a aj bude. A aj ja využívam tieto technológie. No tento pokrok vychováva z ľudí len konzumentov. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Neviem sľubovať niečo, čo nie je pravda a ešte tomu robiť aj reklamu.

Einstein kedysi povedal, že fantázia je dôležitejšia, ako vedomosti. Asi som na tom veľmi zle, lebo si neviem vymýšľať. Opieram sa o pravdivé, prežité skúsenosti. No inak je to s víziou. Tu mám. Mojou víziou je slobodný život. Podpor ma, ak si myslíš, že je to dobrá vízia. Sám to nezvládnem.

Poď, ideme spolu tvoriť bezpečnejší, predvídateľnejší svet. Ak necítiš ambíciu podnikať, ale vízia sa ti pozdáva, tak sa pridaj aj tak. Možno budeme spolu cestovať. Ak si to môžeš dovoliť, tak prispej finančne na túto ideu. Bez Teba a finančnej podpory to nezvládnem.

Číslo účtu je: 2000945871/ 2010

Ďakujem. Ak sa Ti to pozdáva, tak Ťa prosím, zdieľaj to, nech sa tá myšlienka šíri.

Systémové riešenie

Tagy:
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů